.

NextMatrixInfo-Medarbeidere

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

BOK-ARKIV:

BOK-ARKIV ALLE/BOK-BASE,
BOK-BASE-A
FRIERE/REKLAME/HENVISNING GRATIS
BOK-BASE-B ANDRES BØKER
Og Type: kommersielt:
INFORMASJON ER GRATIS SERVICE!
MEN SELFØIGELIG KAN
KOMMERSIELLE PRODUKT UTVIKLES!

TILBAKE TIL MATRIX

VIDEO/NETT-FILM
The Society of Philosophy:
Det Filosofiske Selskap:
Til Innsiden av Selskapet:

.

Dette tar deg 1 time i uken eller måneden: Du samler best info fra nett eller bibliotek som vi kan stole på
som nettside eller din forkortelse av info som klargjør et fag eller en sak, Utenom det er det vedlikehold kort tid pr måned.
5-30 minutter: Velg din interesse: Du har da gitt din rapport med ditt navn under! Ligner nettlesere men: Gir oss selv Sikkerhet!
Trenger både ambulerende og faste MEDARBEIDERE. LØNN=0! Ev. Blod, svette og tårer! Ideen er god nok!
Man må ha en slags Holdbarhets-ideologi, mål for seg selv, andre, livsvilkår! Fremtidig fortjeneste=0, eller noe vi
alle tjener på menneskelig og miljørettet. Ansatte er Koordinatorer for sitt distrikt. Her ledes kunnskaps-spredning,
tematimer, foredrag, sosiale media-utlegninger! Ja! Vi kan mulig produsere økonomisk utviklings-materiale. Men det er
ikke hoved-poenget! Så Meld din interesse! Jeg har fabel-aktige oppgaver å dele ut! Kontakt: rogerlatimera@gmail.com
KOMMERSIELLE UTVIKLINGS-PRODUKTER ER SELVSAGT TILLAT!