.

.

NEXTF-NETT-TV

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl.

.

VIDEO/NETT-FILM

World-søk: TV: Test
navn på land + space + tv/
+ media, eller søk ett lands
hjemmeside og finn tilbud
GOOGLE
Valuta1 and Valuta2
leveranseliste-for-film-og-video
NRK RADIO DIREKTE. . . TV Direkte

Sosiale Nettverk


World-søk: Nett: Test
navn på land + space + Net/
+ media, eller søk ett lands
hjemmeside og finn tilbud
Test: Land + Social network
Test: Country + Social network

GOOGLE
Kanalpakker-for-TV
Sos Netverk mobil Android

.

TILBUD / MULIGHETER: Hvordan vi fikser linker og vurderer kvalitet, relevans!

ALTET-PRESENTASJONER VITENSKAPS-PRESENTASJONER FILOSOFI-PRESENTASJONER HELSE/SAMFUNN/BIOLOGI
Link/Servere for Video-TV her xxxxxxxx xxxxxxxx BIOLOGI/ØKOLOGI
HISTORISK ALTETS-BESKRIVELSE xxxxxxxx xxxxxxxx LEGEHJELP I VERDEN
xxxxxxxx Lage/Vise Video/viten via NEXT-TV xxxxxxxx
BIO-KUNNSKAP/FORSKNING
xxxxxxx TIME-MACHINE-EU Med eller uten profitt? HELSE-PARTIET
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Forsker-Videoer
xxxxxxx xxxxxxx Video: TIME-MACHIN
TimeMachin-Videoer
xxxxxxx
Her må du velge programmer/tema: Når Kanal er KLAR: nå kun NRK: Nyhetene: BlackHole LIGO-deductivt:
LIGO Gravition-Waves:
Nøytron-stars gravitation-waves
xxxxxxx
Og noe fra Attenborough: Rights of the Nature. Identifisere seg i respekt, hensyn, til og med naturen; forenlighet: GRETA: Klima-Innføring: Kunnskapsfilm NO: YouTube: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx: xxxxxxx:

Eksempler på de som lager eller formidler slike kunnskapsfilmer: Kunnskapsfilm blir utviklet av Leidar Kontakt oss: +47 970 80 096 / mari.finnestad@leidar.com

.