NEXT FORLAG HOME______Beskrivelse STOR!____Beskrivelse LITEN!!____ De 8 Første bøkene!____Kamos Forsker-Bok-Oversikt Smått!_____Bok-Oversiktsskjema allesma.png

Lista over bøkenes sidetall og Anbefalt lest!

Sideantallet i bøkene: Kamos-serien: Det er 14 bøker i Serien totalt: +zip-versjon Av 29 totalt, betyr dette at 12 bøker er i PDF-format også: Innsendt ISBN er 27 bøker.

Kamos – Forandringskraften The Changing Force: ..................................324 sider
Forandringskraften Hoved-Oppgave:.........................................................113 sider
Differensialkraften The ∂ƒ-Force:..............................................................392 sider
Kamos – Differensialkraften The ∂ƒ-Force: Serie......................................392 sider
Konklusjon Kamos 2 Differensialkraften ∂-Force (M-Word)....................325 sider
Kamos 2- differensialkraften - tillegg X1...................................................139 sider
Kamos 2- differensialkraften - tillegg X2...................................................199 sider
ISBN 978-82-993258-9-9 Kamos 2 Differensialkraften. Tillegg 3
Logisk Teori for Grunnstoff-lista og for
Planck-balansen i Kosmos og i Partikkel-fysikken.......................................16 sider
Kamos 2 Differensialkraften Figurer A DEL 1.pdf.......................................30 sider
Kamos 2 Differensialkraften Figurer A DEL 2.pdf.......................................31 sider
Kamos 2 Differensialkraften Figurer A DEL 3.pdf.......................................34 sider
Kamos 2 Differensialkraften Figurer A DEL 4.pdf.......................................30 sider
Konklusjon 2 Kamos 2 Differensialkraften ∂-Force(Mword).....................300 sider
Konklusjon 3 Kamos 2 Differensialkraften ∂-Force(Mword).....................445 sider
Kamos 3 Bevisstheten DEL1 (M-word)....................................................1201 sider
Kamos 3 Bevisstheten DEL2 (M-word)......................................................572 sider
Som 1 bok, utpakket Zip til M-word gir Bevisstheten..............................1670 sider

Totalt .........................................................................................................4135 sider.

Da det er A-4-format med smaleste marginer vil hele tekst-massen tilsvare 12-14.000 sider, og som 14-punkt mulig 16000 sider, eller Tilsvarende 15 normale bøker på 600 sider.

De bøkene jeg kan anbefale at man leser for å få den totale forståelsen er Kamos Forandringskraften,
og dens hovedoppgave, (324+113), 437 sider, samt Differensialkraften The ∂ƒ-Force + logisk teori
for grunnstofflista og Planck-konstanten, (392-16 sider), 408 sider, altså til sammen: 845 sider.
Dermed kan man egentlig det meste av stoffet!

Man kan redusere dette ytterlige ved å kun lese: Altets-filosofien i første boken med
vitenskaps-hypotese og erkjennelsesteori, cirka 260 sider, spart 60 sider. Hovedoppgaven bør leses.
Differensialkraftens 200 første sider er viktigst, særlig de 150 første, og der har man spart 200 sider.
Og her må figurer og tabeller gjennomgås ved siden av, altså 120 sider. Cirka 600 sider er de viktige.

MEST LETTVINT: De fleste klarer seg godt nok med de 150 første sidene i Differensialkraften
og de 16 sidene i Logisk teori grunnstoff-Planck. Da må Energimatrisen til forskerne sammenlignes
med figurene fra Differensialboka og eventuelt de fire figurbøkene anses som sammenligning av
hvilke proporsjonale former kraftfelt og partikler danner her. Da ser man Einstein-formene,
og fysikklov-sammenhengen, og styrkefordelingen selv.