Kamos Forsker-bok-serie: Kort Beskrivelse av hver bok: eller Gå Last-Ned

Google NEXT FORLAG HOME______Beskrivelse STOR!____Beskrivelse LITEN!!____ De 8 Første bøkene!____Kamos Forsker-Bok-Oversikt Smått!_____Bok-Oversiktsskjema

Forandre.png

ISBN 82-993258-0-3 (PDF PapirBok)

Kamos-Forandringskraften 1994:
Kamos The Changing Force
Boken viser min tenkning 1971-79.
Oppdagelse: En samlet kraft-funksjon.
Skriftet 14 år i skuff. Boken ut i 1994:
En Altets-modell-funksjon
En Erkjennelses-teori
En Vitenskaps-hypotese/teori.
Spesialisert om fysisk verden.
Rom-tid-stoff. Styrken. Energia,
hastighets-løkken og
Bevissthets-funksjonen.
Proff. Fløistad; Løser Logikkens gåte.
Atomfysiske felt-forskere som
oversetter Einsteins verk 1990-2002
Forandringskraftens vitenskaps-hypotese
veiledende teori i fremtiden

ISBN 82-993258-0-3

hov.png

ISBN 978-82-993258-7-5 (M-word)

Kamos-Forandringskraften
Hoved-Oppgave 1994-95
Den ble ferdig 3 mnd etter
Kamos-Forandringskraften
En Erkjennelses-teori.
De vitenskapelige krav.
En Vitenskaps-Hypotese:
Samlet beskrivelse av vitenskaps-
Hypotesen/teorien. Kun 10
Eks. Uten ISBN til forskere.
De som oversetter Einsteins
Arbeid 1987-2002 antar min
modell vil bli veiledende.
Hastighets-løkken gir treghet
tids- og lengde-forkortelsen!
Planck-balansen
Ta sjansen, les de 150 sidene.

ISBN 978-82-993258-7-5

diff.png

ISBN 978-82-993258-1-3 (M-word)

Differensialkraften The ∂ƒ-Force.
Forandringskraftens funksjon. 2013:
Ingen teorier forklarer balanse-
funksjonen. Min modell kan.
Sjekker egen kraftmodell i 36 timer:
Funn: Fysikkens felt-lovers dannelse.
Annen vei enn all forskning.
Lover/energi forklares. Rett og slett.
Proff. Fløistad; Løser Logikkens gåte.
De fysiske lover, 17 juli 2013
Atom-forskere 2002: Næss Team:
Veiledende Vitenskaps-hypotese. Nå
Logisk funksjon som deduktiv Fysikk-teori
som stemmer med fysikken og naturlovene!
Differensialkraften 18 Aug 2018

ISBN 978-82-993258-1-3

kam2diff.png

ISBN 978-82-993258-2-0 (M-word)

Boken er Tittel-endring til
Kamos 2 Differensialkraften.
fordi den inngår her i en
serie av Kamos-bøker.
Se beskrivelse: Differensialkraften
Original-Boken utgis aug 2018:
Tittel-endring 2019 til Kamos-serien
En Logisk deduktiv Vitenskaps-Teori
for rom-tid-stoff-styrke,
og Bevisstheten, utgitt 2019

ISBN 978-82-993258-2-0

till1.png

ISBN 978-82-993258-3-7 (M-word)

TILLEGG 1 og 2 beskriver
partikler, felt, univers-forhold,
kjemi, fysikk, livsfunksjoner
og bevissthets-begrep, viktig
for å avdekke løsninger og mangler.
En del viktige utsagn eller sikre
funn vil bli stående i ettertid.
Altså viktig for interesserte
forskere og almenhet.

ISBN 978-82-993258-3-7

till2.png

ISBN 978-82-993258-4-4 (M-word)

TILLEGG 1 og 2 beskriver
partikler, felt, univers-forhold,
kjemi, fysikk, livsfunksjoner
og bevissthets-begrep, viktig
for å avdekke løsninger og mangler.
En del viktige utsagn eller sikre
funn vil bli stående i ettertid.
Altså viktig for interesserte
forskere og almenhet.

ISBN 978-82-993258-4-4

atomteori.png

ISBN 978-82-993258-9-9 (M-word)

Mars 2019 Denne boken omhandler
den selvfølgelige slutningen av den
logiske kraftfunksjon. En balansert
kraft-motkraft, energi slik,
som gir de proporsjonale forhold
mellom alle felt-utvekslinger
automatisk som de fysiske
lover, og hvordan partikler
dannes, splittes, smelter sammen:
Pluss årsaken til verdiformen til
Grunnstoffer og Planck-balansen.
ISBN 978-82-993258-9-9

atomteori.png

ISBN 978-82-993258-8-2 (PDF)

Mars 2019 Denne boken omhandler
den selvfølgelige slutningen av den
logiske kraftfunksjon. En balansert
kraft-motkraft, energi slik,
som gir de proporsjonale forhold
mellom alle felt-utvekslinger
automatisk som de fysiske
lover, og hvordan partikler
dannes, splittes, smelter sammen:
Pluss årsaken til verdiformen til
Grunnstoffer og Planck-balansen.
ISBN 978-82-993258-8-2

konk1.png

ISBN 978-82-93780-00-7 (M-word)

Forskjellige begreps-forklaringer
og om fysiske partikler, feltforhold,
egenskaper som ikke er tatt opp
i Hovedboka, som omhandler alt
fra universet, DNA, biologiske
faktorer og en rekke annet.
Grunn-funksjoner tas opp jevnt!
Planck/generell relativitet, gjelder
for Energi-regnskapet her, med støtte
i Hawkings funn og beregninger

ISBN 978-82-93780-00-7

konk1.png

ISBN 978-82-93780-01-4 (PDF)

PDF-Versjonen av boken over.
Forskjellige begreps-forklaringer
og om fysiske partikler, feltforhold,
egenskaper som ikke er tatt opp
i Hovedboka, som omhandler alt
fra universet, DNA, biologiske
faktorer og en rekke annet.
Grunn-funksjoner tas opp jevnt!
Planck/generell relativitet, gjelder
for Energi-regnskapet her, med støtte
i Hawkings funn og beregninger

ISBN 978-82-93780-01-4 (PDF

fig1.png

ISBN I978-82-93780-02-1 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurer A DEL 1:
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!

ISBN 978-82-93780-02-1 (PDF)

fig2.png

ISBN 978-82-93780-03-8 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurer A DEL2:
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!

ISBN 978-82-93780-03-8 (PDF)

fig3.png

ISBN 978-82-93780-04-5 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurer A DEL 3:
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!

ISBN 978-82-93780-04-5 (PDF)

fig4.png

ISBN 978-82-93780-05-2 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurer A DEL 4:
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!

ISBN 978-82-93780-05-2 (PDF)

konk2.png

ISBN 978-82-93780-07-6 (M-Word)

Konklusjon 2 Kamos 2
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon


ISBN 978-82-93780-07-6 (M-Word)

konk2.png

ISBN 978-82-93780-08-3

PDF-Versjonen av forrige bok:
Konklusjon 2 Kamos 2
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-08-3

konk3.png

ISBN 978-82-93780-09-0 (M-word)

Konklusjon 3 Kamos 2
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-09-0 (M-word)

konk3.png

ISBN 978-82-93780-10-6 (PDF)

Konklusjon 3 Kamos 2
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-10-6 (PDF)

kambevis.png

ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser,
som årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF) (PDF)

ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)

kambevis.png

ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF) (PDF)

ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)

kambevis.png

ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)

ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)

kambevis.png

ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser,
som årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)

ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)

kambevis.png

ISBN 978-82-993258-5-1 (Zip)

Kamos 3 – bevisstheten (M-word)
i Zip-format: Hele Bevisstheten
i en bok 1670 sider, referanse:
Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser,
som årsak og virkning.

ISBN 978-82-993258-5-1 (Zip)

klovn.png

ISBN xxxxxxxxxx

sint.png

ISBN xxxxxxxxxxxx