Kamos Forsker-bok-serie er revidert til Differensialkraftbøker, ny front, revidert og nye ISBN-numre: Kort Beskrivelse av hver bok: eller Gå Last-Ned

Google NEXT FORLAG HOME___Beskrivelse STOR!__Beskrivelse LITEN!!__ Bøkene Oversiktsbilde! . . Er ISBN-Linken under boken BLÅ kan boken Lastes ned Direkte Fra denne side!

NEXT FORLAG HOME VITENSKAPS-TEORI HOME NASJONALBIBLIOTEKET
Forandringskraften.png

ISBN 82-993258-0-3 (PDF PapirBok)

Kamos-Forandringskraften 1994:
Kamos The Changing Force
Boken viser min tenkning 1971-79.
Oppdagelse: En samlet kraft-funksjon.
Skriftet 14 år i skuff. Boken ut i 1994:
En Altets-modell-funksjon
En Erkjennelses-teori
En Vitenskaps-hypotese/teori.
Spesialisert om fysisk verden.
Rom-tid-stoff. Styrken. Energia,
og Bevissthets-funksjonen.
Proff. Fløistad; Løser Logikkens gåte.
Atomfysiske felt-forskere som
oversetter Einsteins verk 1990-2002
Forandringskraftens vitenskaps-hypotese
veiledende teori i fremtiden


ISBN 82-993258-0-3

Kamos-Forandringskraften Beskrivelse2.png

ISBN 82-993258-0-3

hoved.png

ISBN 978-82-993258-7-5 PDF

Kamos-Forandringskraften
Hoved-Oppgave 1994-95
Den ble ferdig 3 mnd etter
Kamos-Forandringskraften
En Erkjennelses-teori.
De vitenskapelige krav.
En Vitenskaps-Hypotese:
Samlet beskrivelse av vitenskaps-
Hypotesen/teorien. Kun 10
Eks. Uten ISBN til forskere.
De som oversetter Einsteins
Arbeid 1987-2002 antar min
modell vil bli veiledende.
Ta sjansen, les de 150 sidene.
ISBN 978-82-993258-7-5 PDF


hoved.png

ISBN 978-82-993258-7-5 PDF

Forandringfrontrevidert.png

ISBN 978-82-93780-22-9

Kamos-Forandringskraften
Revidert til pdf-utgave ebok 2022
Altetsfilosofi og Erkjennelsesteori
De vitenskapelige krav.
En Vitenskaps-Hypotese:
Samlet beskrivelse av vitenskaps-
Hypotesen/teorien. Kun 10
Eks. Uten ISBN til forskere.
De som oversetter Einsteins
Arbeid 1987-2002 antar min
modell vil bli veiledende.
300 sider som ganske sikkert
kan endre ditt livs innsikt.

ISBN 978-82-93780-22-9

Kamos-Forandringskraften Beskrivelse2.png

ISBN 978-82-93780-22-9

differensial.png

ISBN 978-82-93780-18-2 (PDF)

NY UNIVERS OG FYSIKK-VITENSKAPS-TEORI.
LOGISK DEDUKTIV VITENSKAPS-TEORI!
Differensialkraften The ∂ƒ-Force.
Forandringskraftens funksjon. 2013:
Ingen teorier forklarer balanse-
funksjonen. Min modell kan.
Sjekker egen kraftmodell i 36 timer:
Funn: Fysikkens felt-lovers dannelse.
Annen vei enn all forskning.
Lover/energi forklares. Rett og slett.
Proff. Fløistad; Løser Logikkens gåte.
De fysiske lover, 17 juli 2013
Atom-forskere 2002: Næss Team:
Veiledende Vitenskaps-hypotese. Nå
Logisk funksjon som deduktiv Fysikk-teori
som stemmer med fysikken og naturlovene!
Differensialkraften 18 Aug 2018
ISBN 978-82-993258-1-3
Her; Revidert utgave 2023
ISBN 978-82-93780-18-2 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-18-2 (PDF)

tilleg1.png

ISBN 978-82-93780-26-7 (PDF)

Differensialkraften Tillegg 1
Kun ny revidert Front 2023
TILLEGG 1 og 2 beskriver
partikler, felt, univers-forhold,
kjemi, fysikk, livsfunksjoner
og bevissthets-begrep, viktig
for å avdekke løsninger og mangler.
En del viktige utsagn eller sikre
funn vil bli stående i ettertid.
Altså viktig for interesserte
forskere og almenhet. Gml 2019 Ny 2023

Gammel ISBN 978-82-993258-3-7
NY ISBN 978-82-93780-26-7 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-26-7 (PDF)

tillegg2.png

ISBN 978-82-93780-28-1 (PDF)

Differensialkraften - tillegg 2
Kun revidert front 2023
TILLEGG 1 og 2 beskriver
partikler, felt, univers-forhold,
kjemi, fysikk, livsfunksjoner
og bevissthets-begrep, viktig
for å avdekke løsninger og mangler.
En del viktige utsagn eller sikre
funn vil bli stående i ettertid.
Altså viktig for interesserte
forskere og almenhet.

Gml: ISBN 978-82-993258-4-4 mword
2019: ISBN 978-82-993258-1-3 PDF
2023 Ny: ISBN 978-82-93780-28-1 PDF

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-28-1 (PDF)

logos.png

978-82-93780-30-4 (PDF)

Differensialkraften Tillegg 3
Logisk teori, Atom-teori-Planck-Kosmos.
Mars 2019 Revidert 2023 Oppsikt.
Slutning logiske kraftfunksjon.
En balansert kraft-motkraft,
som gir de proporsjonale forhold
mellom felt-utvekslinger
automatisk som de fysiske
lover, og hvordan partikler
dannes, splittes, smelter sammen:
Pluss hvorfor verdiformen til
Grunnstoffer og Planck-balansen.
Gml ISBN 978-82-993258-8-2 Mword
gml ISBN 978-82-993258-1-3 PDF
Ny: ISBN 978-82-93780-30-4 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-30-4 (PDF)

Konkl1.png

ISBN 978-82-93780-38-0 (PDF)

Differensialkraften konklusjon 1
2019 Revidert Ny Front 2023
Forskjellige begreps-forklaringer
og om fysiske partikler, feltforhold,
egenskaper som ikke er tatt opp
i Hovedboka, som omhandler alt
fra universet, DNA, biologiske
faktorer og en rekke annet.
Grunn-funksjoner tas opp jevnt!

gml ISBN 978-82-93780-00-7
gml ISBN 978-82-993258-1-3
Ny: ISBN 978-82-93780-38-0 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-38-0 (PDF)

diffig1.png

ISBN 978-82-93780-33-5 (PDF)

Differensialkraften Figurer 1
Revidert 2023 fra 4 til 3 bøker
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. Nr 1 av 3 bøker
gml ISBN 978-82-93780-02-1 (PDF)
Ny ISBN 978-82-93780-33-5 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-33-5 (PDF)

diffig2.png

ISBN 978-82-93780-34-2 (PDF)

Differensialkraften Figurer 2
Revidert 2023 fra 4 til 3 bøker
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. Nr 2 av 3 bøker!
gml ISBN 978-82-93780-03-8 (PDF)
Ny ISBN 978-82-93780-34-2 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-34-2 (PDF)

diffig3.png

ISBN 978-82-93780-35-9 (PDF)

Differensialkraften Figurer 3
Revidert 2023 fra 4 til 3 bøker
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. Nr 3 av 3 bøker!
gamle ISBN 2020
ISBN 978-82-93780-04-5 (PDF)og
ISBN 978-82-93780-05-2 (PDF)
Ny: 2023: ISBN 978-82-93780-35-9 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-35-9 (PDF)

konkl2.png

ISBN 978-82-93780-39-7 PDF

Differensialkraften Konklusjon 2:
2021 revidert front 2023
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon.

ISBN 978-82-93780-07-6 mword
ISBN 978-82-93780-08-3 pdf
Ny:ISBN 978-82-93780-39-7 PDF

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-39-7 PDF

konkl3.png

ISBN 978-82-93780-40-3 (PDF)

Differensialkraften Konklusjon 3
2021 revidert front 2023
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-09-0(mword)
ISBN 978-82-93780-10-6 PDF
Ny: ISBN 978-82-93780-40-3(PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-40-3 PDF

bevisst1.png

ISBN 978-82-93780-47-2(PDF)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning. 2021 revidert 2023
Gamle Referanser bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)
ISBN 978-82-993258-5-1 (Zip)
Ny: ISBN 978-82-93780-47-2 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-47-2 (PDF)

bevisst2.png

ISBN 978-82-93780-48-9 (PDF)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning. 2021 revidert 2023
Gamle Referanser bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)
ISBN 978-82-993258-5-1 (Zip)
ISBN 978-82-93780-48-9 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-48-9 (PDF)

diffrensialref.png

ISBN 978-82-93780-19-9 PDF

Differensialkraften ∂ƒ-Force
Kamos - Forandringskraften
Kamos-bøkene
Tilleggs-bøker til disse Skriftene.
ISBN 978-82-93780-19-9 (PDF)
Differensialkraftens Referanseliste
Referanselisten er gyldig for alle
Kamos-bøker, Forandringskraften
Alle Differensialkraft-bøker
Alle originalbøker fra Next Forlag
ISBN 978-82-93780-19-9 (PDF)
ISBN 978-82-93780-19-9

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-93780-19-9 (PDF)

Akselerasjons-balansen.png

ISBN 978-82-93780-20-5

Differensialkraften ∂ƒ-Force
Akselerasjon effekt energi hastighet
i fysikkens verden
Hovedtrekk Fysikk og Differensialkraft.
ISBN 978-82-93780-20-5 (PDF)
Differensialkraftens akselerasjoner
Gyldig for alle bøker:
I fysikk, kjemi, Naturvitenskap
Bilologi og teknologi
Forandringskraften
Alle Differensialkraft-bøker
Alle originalbøker fra Next Forlag
ISBN 978-82-93780-20-5 (PDF) 2023
GRATIS Gå Nedlastning!
ISBN 978-82-93780-20-5

Akselerasjons-balansen.png

ISBN 978-82-93780-20-5 (PDF)

evol.png

ISBN 978-82-93780-41-0 (PDF)

Differensialkraften The ∂ƒ-Force
Logisk Deduktiv Evolusjons-Teori
i fysikkens verden
Hovedtrekk Fysikk og Differensialkraft.
ISBN 978-82-93780-41-0 (PDF)
Logisk Deduktiv Evolusjons-Teori
Differensialkraftens funksjon
gir former og fysiske lover likt
vitenskapens. Også som form og virkning
Tar opp mange usikre momenter med tenkte
løsninger som kan holde mål.
Avklart: funksjon gir lover og styrkeform til
fysiske stoffegenskaper, byggestein i organisk
liv og biologi, genetikk, og logisk evolusjon!
Gyldig for alle bøker:
I fysikk, kjemi, Naturvitenskap
Bilologi og teknologi
Forandringskraften
Alle Differensialkraft-bøker
Alle originalbøker fra Next Forlag
ISBN 978-82-93780-41-0 (PDF) 2023

evol.png

ISBN 978-82-93780-41-0 (PDF)

FrontDiffReflist2.png

ISBN 978-82-93780-31-1

Differensialkraften ∂ƒ-Force
Referanseliste 2.pdf

Hovedtrekk Fysikk og Differensialkraften.
978-82-93780-31-1 (PDF)
Gjelder også følgende bøker
Kamos - Forandringskraften
Alle Differensialkraft-bøker
Alle originalbøker fra Next Forlag
ISBN 978-82-93780-31-1 (PDF) 2023
GRATIS Gå Nedlastning!
ISBN 978-82-93780-31-1

FrontDiffReflist2.png

ISBN 978-82-93780-31-1 (PDF)

klovn.png

ISBN xxxxxxxxxx

Ååånta Åntaaa Hutta Ponta
ISBN xxxxxxxxxx

sint.png

ISBN xxxxxxxxxxxx


xxxxxx