Kamos Forsker-bok-serie: Kort Beskrivelse av hver bok: eller Gå Last-Ned

Google NEXT FORLAG HOME___Beskrivelse STOR!__Beskrivelse LITEN!!__ De 8 Første bøkene!__ForskerBok-Oversikt Smått!__Bok-Oversiktsskjema__Figurene

NEXT FORLAG HOME VITENSKAPS-TEORI HOME NASJONALBIBLIOTEKET
Forandringskraften.png

ISBN 82-993258-0-3 (PDF PapirBok)

Kamos-Forandringskraften 1994:
Kamos The Changing Force
Boken viser min tenkning 1971-79.
Oppdagelse: En samlet kraft-funksjon.
Skriftet 14 år i skuff. Boken ut i 1994:
En Altets-modell-funksjon
En Erkjennelses-teori
En Vitenskaps-hypotese/teori.
Spesialisert om fysisk verden.
Rom-tid-stoff. Styrken. Energia,
og Bevissthets-funksjonen.
Proff. Fløistad; Løser Logikkens gåte.
Atomfysiske felt-forskere som
oversetter Einsteins verk 1990-2002
Forandringskraftens vitenskaps-hypotese
veiledende teori i fremtiden


ISBN 82-993258-0-3

Kamos-Forandringskraften Beskrivelse2.png

ISBN 82-993258-0-3

hoved.png

ISBN 978-82-993258-7-5 (M-word)

Kamos-Forandringskraften
Hoved-Oppgave 1994-95
Den ble ferdig 3 mnd etter
Kamos-Forandringskraften
En Erkjennelses-teori.
De vitenskapelige krav.
En Vitenskaps-Hypotese:
Samlet beskrivelse av vitenskaps-
Hypotesen/teorien. Kun 10
Eks. Uten ISBN til forskere.
De som oversetter Einsteins
Arbeid 1987-2002 antar min
modell vil bli veiledende.
Ta sjansen, les de 150 sidene.

ISBN 978-82-993258-7-5

Kamos-Forandringskraften Beskrivelse2.png

ISBN 978-82-993258-7-5

Differens.png

ISBN 978-82-993258-1-3 (M-word)

Differensialkraften The ∂ƒ-Force.
Forandringskraftens funksjon. 2013:
Ingen teorier forklarer balanse-
funksjonen. Min modell kan.
Sjekker egen kraftmodell i 36 timer:
Funn: Fysikkens felt-lovers dannelse.
Annen vei enn all forskning.
Lover/energi forklares. Rett og slett.
Proff. Fløistad; Løser Logikkens gåte.
De fysiske lover, 17 juli 2013
Atom-forskere 2002: Næss Team:
Veiledende Vitenskaps-hypotese. Nå
Logisk funksjon som deduktiv Fysikk-teori
som stemmer med fysikken og naturlovene!
Differensialkraften 18 Aug 2018

ISBN 978-82-993258-1-3

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

Kamosdiff.png

ISBN 978-82-993258-2-0 (M-word)

Boken er Tittel-endring til
Kamos 2 Differensialkraften.
fordi den inngår her i en
serie av Kamos-bøker.
Se beskrivelse: Differensialkraften
Original-Boken utgis aug 2018:
Denne skal fortsatt stå som Originalbok
Tittel-endring 2019 til Kamos-serien
En Logisk deduktiv Vitenskaps-Teori
for rom-tid-stoff-styrke,
og Bevisstheten, utgitt 2019

ISBN 978-82-993258-2-0

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

Kamdiftill1.png

ISBN 978-82-993258-3-7 (M-word)

TILLEGG 1 og 2 beskriver
partikler, felt, univers-forhold,
kjemi, fysikk, livsfunksjoner
og bevissthets-begrep, viktig
for å avdekke løsninger og mangler.
En del viktige utsagn eller sikre
funn vil bli stående i ettertid.
Altså viktig for interesserte
forskere og almenhet.

ISBN 978-82-993258-3-7

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamdifftill2.png

ISBN 978-82-993258-4-4 (M-word)

TILLEGG 1 og 2 beskriver
partikler, felt, univers-forhold,
kjemi, fysikk, livsfunksjoner
og bevissthets-begrep, viktig
for å avdekke løsninger og mangler.
En del viktige utsagn eller sikre
funn vil bli stående i ettertid.
Altså viktig for interesserte
forskere og almenhet.

ISBN 978-82-993258-4-4

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

Kamlogteori.png

ISBN 978-82-993258-9-9 (M-word)

Mars 2019 Denne boken omhandler
den selvfølgelige slutningen av den
logiske kraftfunksjon. En balansert
kraft-motkraft, energi slik,
som gir de proporsjonale forhold
mellom alle felt-utvekslinger
automatisk som de fysiske
lover, og hvordan partikler
dannes, splittes, smelter sammen:
Pluss verdiformen til
Grunnstoffer og Planck-balansen.
ISBN 978-82-993258-9-9

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

Kamlogteori.png

ISBN 978-82-993258-8-2 (PDF)

Mars 2019 Denne boken omhandler
den selvfølgelige slutningen av den
logiske kraftfunksjon. En balansert
kraft-motkraft, energi slik,
som gir de proporsjonale forhold
mellom alle felt-utvekslinger
automatisk som de fysiske
lover, og hvordan partikler
dannes, splittes, smelter sammen:
Pluss verdiformen til
Grunnstoffer og Planck-balansen.
ISBN 978-82-993258-8-2

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamoskonkl1.png

ISBN 978-82-93780-00-7 (M-word)

Forskjellige begreps-forklaringer
og om fysiske partikler, feltforhold,
egenskaper som ikke er tatt opp
i Hovedboka, som omhandler alt
fra universet, DNA, biologiske
faktorer og en rekke annet.
Grunn-funksjoner tas opp jevnt!

ISBN 978-82-93780-00-7

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamoskonkl1.png

ISBN 978-82-93780-01-4 (PDF)

PDF-Versjonen av boken over.
Forskjellige begreps-forklaringer
og om fysiske partikler, feltforhold,
egenskaper som ikke er tatt opp
i Hovedboka, som omhandler alt
fra universet, DNA, biologiske
faktorer og en rekke annet.
Grunn-funksjoner tas opp jevnt!

ISBN 978-82-93780-01-4 (PDF

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

fig1.png

I978-82-93780-02-1 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!
Figurer A DEL 1:
ISBN 978-82-93780-02-1 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

fig2.png

ISBN 978-82-93780-03-8 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!
Figurer A DEL2:
ISBN 978-82-93780-03-8 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

fig3.png

ISBN 978-82-93780-04-5 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!
Figurer A DEL 3:
ISBN 978-82-93780-04-5 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

fig4.png

ISBN 978-82-93780-05-2 (PDF)

Kamos 2 Differensialkraften
Figurene er gyldig for alle bøkene:
De illustrerer møtet utvekslings-kraften
har med seg selv. Stepp for stepp
vises felt-kombinasjoner som gir
former, egenskaper, partikkel-dannelse
i ett nær likevektig kraft-trykk.
utvekslingen danner partikler og hvorfor
de da opptrer nøyaktig som de
fysiske lover. 4 hefter med figurer!
Figurer A DEL 4:
ISBN 978-82-93780-05-2 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamoskonkl2.png

ISBN 978-82-93780-07-6 (M-Word)

Konklusjon 2 Kamos 2
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-07-6 (M-Word)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamoskonkl2.png

ISBN 978-82-93780-08-3

PDF-Versjonen av forrige bok:
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon.

ISBN 978-82-93780-08-3

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamoskonkl3.png

ISBN 978-82-93780-09-0 (M-word)

Konklusjon 3 Kamos 2
Differensialkraften ∂-Force (M-Word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-09-0 (M-word)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamoskonkl3.png

ISBN 978-82-93780-10-6 (PDF)

Konklusjon 3 Kamos 2
Differensialkraften ∂f-Force(M-word)
Svært mange felt-tilfeller og
partikkel-virkninger beskrives.
Samtidig de begrep som vi omtaler
som bevisste former, og som
fysiske former og virkninger.
Det berører Univers og partikkel-
fysikk i sine innerste
funksjons-prinsipper, med
forklaringer. Konklusjon 2 og 3
av Kamos 2 er også innledning til
Bevissthetens sammenlignings-funksjon

ISBN 978-82-93780-10-6 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamosbevisst1.png

ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF) (PDF)

ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamosbevisst1.png

ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF) (PDF)

ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamosbevisst2.png

ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)
ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)

ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamosbevisst2.png

ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)

Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
Referansen bok 1 og 2 Word/PDF:
ISBN 978-82-93780-11-3 (M-word)
ISBN 978-82-93780-12-0 (M-word)
ISBN 978-82-93780-13-7 (PDF)

ISBN 978-82-93780-14-4 (PDF)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

kamosbevisst2.png

ISBN 978-82-993258-5-1 (Zip)

Kamos 3 – bevisstheten (M-word)
i Zip-format: Hele Bevisstheten
i en bok 1670 sider
Bok 1 og 2 om Bevisstheten handler
om hvilke funksjoner som må
ligge til grunn for Bevissthetens
sammenligningsfunksjons-prossess,
og at den virker slik vi merker dette.
Bevissthets-preferanse-plattformen.
Sammenligning, tilpasning, og hva
kraft-feltet krever for å forstå
kontinuitet i tid og rom, hendelser.
årsak og virkning.
Her er begge bøkene samlet i en bok
ISBN 978-82-993258-5-1 (Zip)

Beskrivelse3.png

ISBN 978-82-993258-1-3

klovn.png

ISBN xxxxxxxxxx

Ååånta Åntaaa Hutta Ponta
ISBN xxxxxxxxxx

sint.png

ISBN xxxxxxxxxxxx

klovn.png

ISBN xxxxxxxxxx

Ååånta Åntaaa Hutta Ponta
ISBN xxxxxxxxxx

sint.png

ISBN xxxxxxxxxxxx