NEXT FORLAG Org. 920766048 INFO: DENNE SIDE! GODER: ISBN-Forlag KONTAKT KUNDE PARTNER HISTORIE; SE UNDER: NasjonalBiblioteket.

Link-Informasjon

Utenom Bokarkiv og nedlastning er det varige linker til alle filer som befinner seg under Altet, Vitenskaps-teori, Filosofisk selskap, Society, og Matrix. Alle underlinker på sidene er enten PDF-Informasjoner som kan lastes ned, eller eksterne filer til Nasjonalbiblioteket eller andre leksika, oppslag, og til offentlige statlige og private selskaper. Dette siste er det usikkert på om det blir varige lenker og sikre oppdateringer av. LINKENE SLIK ER KUN FRI SERVICE TIL KUNDER, Og Gratis!

Historie

Next Forlag ble opprettet 2018 av samme grunn som Eget Forlag i 1994. At et filosofisk verk da, og senere et vitenskapelig verk i 2018, som behandler emner og beskrivelser som ikke kan benytte bare alminnelig språk-skikk og bruk. Ingen kan tillates å benytte rette-programmer eller egne meninger i slike skrift-utlegninger! Dette var Forandringskraften 1994, og Differensialkraften 2018! Allerede her slår retteprogrammene inn og mener navngivningen er feil! Funksjonen til kraften ble oppdaget i 1979 etter 7 års arbeide. I skuffen i 14 år. De fysiske lovers årsak i juli 2013! Utkom i aug. 2018!

Informasjon

Det ble så minst 10 bøker til på kort tid, og selskapet ble stående slik. Som det tidligere filosofiske selskapet jeg drev i ett tiår, med informasjons-system, så er det nå naturlig å ha dette gående som partnerskap med en selvstendig Altets-engasjert organisasjon, Det Filosofiske Selskap, og et selvstenidg Matrix-Informasjons-system. Gitt kritisk-analytiske forum/skoler! Disse 4 enheter har følgende avtale: De skal supporte hverandre vederlags-fritt! Next forlag er hoved-formidlingskanal for de alle!

Goder

Kunnskap, bred og dyp viten! Kontakt-forbindelser som kan bygge ut effektive nettverk for hva som helst! Innsikt, opplysning, løsninger, hjelp for de virksomheter som kan bygges ut slik! Om goder og eksempler kommer det mer! HAR ISBN-Numre til Deg som vil Gi ut Bok via Forlaget. Denne posten er kostnadsfri. Må vurdere utkastene. Selve betalingsordningen må gå til din egen konto, eller via internett-betalnings-selskap som ibook, e-book, kjente firmaer med vips, betalingskurver og garantier gjennom dette. Vi kan mulig få i stand slik ordning selv gjennom avtale!

Andre Opplysninger under utvikling

Utfylling til teksten er klar her! Kontakt-forbindelser som kan bygge ut effektive nettverk for hva som helst! Innsikt, opplysning, løsninger, hjelp for de virksomheter som kan bygges ut slik! Om goder og eksempler kommer det mer! Ett av flere tjenester du virkelig kan gjøre er å samle inn link-adresser for et hvilket som helst tema så godt du kan, og slik sende disse over til test for selskapet, og slik få ditt navn på disse tjenestene når de er opprettet! Verdifullt. Fordi de enkelte temaer på flere nett-leksikon, flere opplysnings-kanaler ikke knytter helheten sammen, en oversikt som selskapet derimot har ganske mye av godt forberedt! Dette tjener du selv på ved besøk NextForlag, Vitenskaps-teori, Altet, og i Filosofsk avdeling!

NEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nb.no

Copyright; Next Forlag Bergersen 920766048 MVA Internett-Selskap! Internett er besøks-adressen! Kontakt rogerlatimera@gmail-com og mobil 95882471 til Firma, Kunder og Partnere, samt det Offentlige!